Posts Tagged With: Tình Cờ

[Tình Cờ] Chương 61 – Toàn Văn Hoàn


Chương cuối rồi, khẩn thiết yêu cầu những người theo đuôi bộ này hãy điểm danh bằng cách vote/like/comment cho tớ ;_____;

Tình Cờ [KanZe]

Tác giả: Tinh Không Yến Tử

Edit: Bét Leader

Beta: pinkygrass

**

*

Vampire.Knight.600.1336155

 

Chương 61 (Chương cuối)

 

 

 

Tiếp tục đọc

Categories: Bét Leader, KanZe, Tình Cờ, Đam Mỹ, Đam Mỹ Edit | Nhãn: , , , , , , , , | 20 phản hồi

[Tình Cờ] Chương 60


Tình Cờ [KanZe] 

Tác giả: Tinh Không Yến Tử

Edit: Bét Leader

Beta: Grass

**
*

zero___kaname__pastry_time_by_sagakure-d4c9f8w

(Hosoku và em gái =)))

 

Chương 60:

 

 

Tiếp tục đọc

Categories: Bét Leader, KanZe, Tình Cờ, Đam Mỹ, Đam Mỹ Edit | Nhãn: , , , , , , | 17 phản hồi

Bảo vệ: [Tình Cờ] Chương 59 [Pass 2]


Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Categories: Bét Leader, KanZe, Tình Cờ, Đam Mỹ, Đam Mỹ Edit | Nhãn: , , , , , , , , | Nhập mật khẩu để xem phản hồi.

[Tình Cờ] Chương 58


Tình Cờ [KanZe]

Tác giả: Tinh Không Yến Tử

Edit: Bét Leader

Beta: Grass

**
*

Vampire.Knight.full.485567

 

 

Chương 58:

 

 

Tiếp tục đọc

Categories: Bét Leader, KanZe, Tình Cờ, Đam Mỹ, Đam Mỹ Edit | Nhãn: , , , , , , | 1 phản hồi

[Tình Cờ] Chương 57


Tình Cờ [KanZe]

Tác giả: Tinh Không Yến Tử

Edit: Bét Ledear

Beta: Grass

**

*

Chibi_Zero_PC_mascot_preview_1_by_Sagakure

Chương 57:

 

 

Tiếp tục đọc

Categories: Bét Leader, KanZe, Tình Cờ, Đam Mỹ, Đam Mỹ Edit | Nhãn: , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

[Tình Cờ] Chương 56


Tình Cờ [KanZe]

Tác giả: Tinh Không Yến Tử

Edit: Bét Ledear

Beta: Grass

**

*

zero_p11

Chương 56:

 

 

Tiếp tục đọc

Categories: Bét Leader, KanZe, Tình Cờ, Đam Mỹ, Đam Mỹ Edit | Nhãn: , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

[Tình Cờ] Chương 55


Tình Cờ [KanZe]

Tác giả: Tinh Không Yến Tử

Edit: Bét Ledear

Beta: Grass

**

*

Kuran.Kaname.full.1467796

 

Chương 55:

 

 

 

Tiếp tục đọc

Categories: Bét Leader, KanZe, Tình Cờ, Đam Mỹ, Đam Mỹ Edit | Nhãn: , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

[Tình Cờ] Chương 54


Tình Cờ [KanZe]

Tác giả: Tinh Không Yến Tử

Edit: Bét Leader

Beta: Grass

**

*

WATERMARK1359294832-714x1024

(Gia đình tương lai =))) Ảnh không liên quan đến truyện =)))

 

Chương 54:

 

 

Tiếp tục đọc

Categories: Bét Leader, KanZe, Tình Cờ, Đam Mỹ, Đam Mỹ Edit | Nhãn: , , , , , , | 10 phản hồi

[Tình Cờ] Chương 53


Tình Cờ [KanZe]

Tác giả: Tinh Không Yến Tử

Edit: Bét Leader

Beta: Grass

**

*

kaname_x_zero_fake__never_let_go_by_jungjaehe-d79uof0

(Bản quyền pic thuộc về @Hemin Jung)

 

Chương 53:

 

 

Tiếp tục đọc

Categories: Bét Leader, KanZe, Tình Cờ, Đam Mỹ, Đam Mỹ Edit | Nhãn: , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

[Tình Cờ] Chương 52


Thay nhau uống giấm có khi lại đẹp trai ra =)))
Khổ, hết anh già lại đến bạn trẻ :v

Tình Cờ [KanZe] 

Tác giả: Tinh Không Yến Tử

Edit: Bét Leader

Beta: Grass

**

*

zero_kiryu__by_mandax087-d4gb11q

 

Chương 52:

 

Tiếp tục đọc

Categories: Bét Leader, KanZe, Tình Cờ, Đam Mỹ, Đam Mỹ Edit | Nhãn: , , , , , , | 4 phản hồi

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: