Posts Tagged With: Tặng Quà

:. Đoản Văn .: Tặng Quà |Hoàn|


chibi_kitty_zero_for_cosmofan1__d_by_sagakure-d4jenwf

Tặng Quà

Tác giả: ???

Thể loại: Đồng nhân Vampire Knight, đoản văn, hài, OOC.

Cặp đôi: KanZe

Translator: QT (by Thanh Be)

Editor: Bét Leader (cún con đáng yêu =)))

Tình trạng: Hoàn.

Lưu ý:

 

1, Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang khỏi blog. (nakaomo216.wordpress.com)

2, Bản edit chém (rất nhiều) dựa trên bản QT, không đảm bảo độ chính xác.

3, Bản edit là sản phẩm phi thương mại.

 Spoil by Bét: Màn theo đuổi trai của thuần chủng sama. 

**
*

Tiếp tục đọc

Categories: Bét Leader, KanZe, Đam Mỹ, Đam Mỹ Edit, Đoản Văn | Nhãn: , , , , , , | 8 phản hồi

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: