Posts Tagged With: chương 14

[Cục Diện Bị Động] Chương 13+14


Bonus 2 chương vì hôm nay là 1/4 =))))))) 
Cùng là vì chương 13 ngắn quá, bị tớ spoil trên face hết hơn nửa rồi :v

Cục Diện Bị Động [Ngô Diệc Phàm]

Tác giả: Đoản Tạm Sinh Tồn

Edit: Bét Leader
**
*

dd3b6171jw1eq283vms1bj20u818fqa4

Chương 13:

  Tiếp tục đọc

Categories: Bét Leader, Cục Diện Bị Động, Ngô Diệc Phàm, Đam Mỹ, Đam Mỹ Edit | Nhãn: , , , , , , , , , | 5 phản hồi

[Mối tình ở Seattle] Chương 14


Tên: Mối tình ở Seattle [SeFan, KaiLu, ChanBaek]

Tác giả: Thiên thần sa ngã

Edit: Bét Leader

**

*

11040249_1403125226666801_699325646_n

14

Tiếp tục đọc

Categories: Bét Leader, Mối tình ở Seattle, Ngô Diệc Phàm, Đam Mỹ, Đam Mỹ Edit | Nhãn: , , , , , , , , , , , , | 3 phản hồi

[Tình Cờ] Chương 14


Bị bệnh lười lũng đoạn T^T
Klq nhưng sắp tới sinh nhật của ai dồ tớ rồi 😥

Tình Cờ [KanZe]

Tác giả: Tinh Không Yến Tử

Edit: Bét Leader

Beta: Grass

**
*

hoa-hong-21

 

 

Chương 14:

 

Tiếp tục đọc

Categories: Bét Leader, KanZe, Tình Cờ, Đam Mỹ, Đam Mỹ Edit | Nhãn: , , , , , , | 5 phản hồi

[Tuyệt Yêu] Chương 14 (HE): Tình yêu kết trái [Hoàn Chính Văn]


Tuyệt yêu [KanZe] 

Tác giả: Băng chi lệ Phong chi ngân

Edit: Bét Leader

Beta: Hana Miw

**

*

 

Chương 14 (HE): Tình yêu kết trái

 

Tiếp tục đọc

Categories: Bét Leader, KanZe, Tuyệt Yêu, Đam Mỹ, Đam Mỹ Edit | Nhãn: , , , , , , , , , | 2 phản hồi

[Tuyệt Yêu] Chương 14 (SE): Tình yêu kết trái


Hợ, có thể tối sẽ tung nốt cái HE =)))

Trong chương này có vài câu tớ chủ ý bôi đậm, trong bản gốc ko phải thế, là tớ tự ý thôi TT^TT

Tuyệt yêu [KanZe] 

Tác giả: Băng chi lệ Phong chi ngân

Edit: Bét Leader

Beta: Hana Miw

**

*

 

Chương 14 (BE): Tình yêu kết trái

 

 

Biệt viện Kuran.

Tiếp tục đọc

Categories: Bét Leader, KanZe, Tuyệt Yêu, Đam Mỹ, Đam Mỹ Edit | Nhãn: , , , , , , , | 4 phản hồi

[Yêu đích vận mệnh] Chương 14


Dài, dài quá ;_______;

Yêu đích vận mệnh [KanZe]

Tác giả: Băng chi lệ Phong chi ngân

Edit: Bét Leader

Beta: Grass

**
*

1920120022

Chương 14

 

“…… Ichiru…….”

Tiếp tục đọc

Categories: Bét Leader, KanZe, Yêu Đích Vận Mệnh, Đam Mỹ Edit | Nhãn: , , , , , | 2 phản hồi

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: