Posts Tagged With: BaeRi

:. Tổng Hợp .: Link + review fic GTOP [#UVWXYZNumber]


Nếu ai theo dõi list tổng hợp fic GTOP của nhà tớ thì có thể thấy, nó rất là dài. Fic GTOP có rất nhiều, cộng thêm việc bọn tớ review ngay bên dưới có thể khiến cho page nặng, khó load, khó tìm. Thế nên hiện giờ, bọn tớ thực hiện việc tách list ra thành các list nhỏ hơn và theo bảng chữ cái.

 

 

Đây là 1 số fic GTOP mà Bét và mình tìm thấy, trong đó có 1 số là đọc rồi và số khác thì chưa đọc nên không đảm bảo nội dung đồng đều nha, báo trước để tránh các bạn thắc mắc sao có fic thì buồn thảm thiết, fic thì hài vô đối, fic thì bỉ bựa vô địch.

 Trong này cũng có vài fic GTOP chỉ là couple phụ, couple chính là Baeri (số ít thôi ah) nhưng dù sao cũng vẫn có GTOP và vì nó khá vui nên mình vẫn đưa vào danh sách fic GTOP ^^

Các bạn hãy dựa vào màu sắc của link để biết tiến độ của fic nhé!

*

COMPLETE  

ON GOING

DROP 

(Không phải tất cả các fic bị drop đều đưa vào đây, mình chỉ đưa vào danh sách những fic mình thích đã bị drop  thôi, có lẽ là vì 1 chút tiếc nuối đối với những fic này)

Ghi chú: Bọn mình sẽ tiến hành spoil thể loại fic hoặc 1 chút cảm xúc khi đọc bên dưới link fic. Mọi người cũng có thể từ đó mà dựa vào tìm fic yêu thích. Tạm thời chưa thể spoil hết được tất cả các fic nhưng sẽ cố gắng làm từ từ. 

Để dễ phân biệt spoil của Bét và của Grass, mọi người nhìn vào màu sắc của dòng spoil nhé

Grass

Bét

 

467976cko9hdq4re-1

*

*

*

 

♥ U ♥

*

Tiếp tục đọc

Categories: GTOP, GTOP's Fanfic, Review fanfic | Nhãn: , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

:. Tổng Hợp .: Link + review fic GTOP [#QRST]


Nếu ai theo dõi list tổng hợp fic GTOP của nhà tớ thì có thể thấy, nó rất là dài. Fic GTOP có rất nhiều, cộng thêm việc bọn tớ review ngay bên dưới có thể khiến cho page nặng, khó load, khó tìm. Thế nên hiện giờ, bọn tớ thực hiện việc tách list ra thành các list nhỏ hơn và theo bảng chữ cái.

Đây là 1 số fic GTOP mà Bét và mình tìm thấy, trong đó có 1 số là đọc rồi và số khác thì chưa đọc nên không đảm bảo nội dung đồng đều nha, báo trước để tránh các bạn thắc mắc sao có fic thì buồn thảm thiết, fic thì hài vô đối, fic thì bỉ bựa vô địch.

 Trong này cũng có vài fic GTOP chỉ là couple phụ, couple chính là Baeri (số ít thôi ah) nhưng dù sao cũng vẫn có GTOP và vì nó khá vui nên mình vẫn đưa vào danh sách fic GTOP ^^

Các bạn hãy dựa vào màu sắc của link để biết tiến độ của fic nhé!

*

COMPLETE  

ON GOING

DROP 

(Không phải tất cả các fic bị drop đều đưa vào đây, mình chỉ đưa vào danh sách những fic mình thích đã bị drop  thôi, có lẽ là vì 1 chút tiếc nuối đối với những fic này)

Ghi chú: Bọn mình sẽ tiến hành spoil thể loại fic hoặc 1 chút cảm xúc khi đọc bên dưới link fic. Mọi người cũng có thể từ đó mà dựa vào tìm fic yêu thích. Tạm thời chưa thể spoil hết được tất cả các fic nhưng sẽ cố gắng làm từ từ. 

Để dễ phân biệt spoil của Bét và của Grass, mọi người nhìn vào màu sắc của dòng spoil nhé

Grass

Bét

 

467976cko9hdq4re-1

*

*

*

 

♥ Q ♥

*

Tiếp tục đọc

Categories: GTOP, GTOP's Fanfic, Review fanfic | Nhãn: , , , , , | 4 phản hồi

:. Tổng Hợp .: Link + review fic GTOP [#MNOP]


Nếu ai theo dõi list tổng hợp fic GTOP của nhà tớ thì có thể thấy, nó rất là dài. Fic GTOP có rất nhiều, cộng thêm việc bọn tớ review ngay bên dưới có thể khiến cho page nặng, khó load, khó tìm. Thế nên hiện giờ, bọn tớ thực hiện việc tách list ra thành các list nhỏ hơn và theo bảng chữ cái.

 

 

Đây là 1 số fic GTOP mà Bét và mình tìm thấy, trong đó có 1 số là đọc rồi và số khác thì chưa đọc nên không đảm bảo nội dung đồng đều nha, báo trước để tránh các bạn thắc mắc sao có fic thì buồn thảm thiết, fic thì hài vô đối, fic thì bỉ bựa vô địch.

 Trong này cũng có vài fic GTOP chỉ là couple phụ, couple chính là Baeri (số ít thôi ah) nhưng dù sao cũng vẫn có GTOP và vì nó khá vui nên mình vẫn đưa vào danh sách fic GTOP ^^

Các bạn hãy dựa vào màu sắc của link để biết tiến độ của fic nhé!

*

COMPLETE  

ON GOING

DROP 

(Không phải tất cả các fic bị drop đều đưa vào đây, mình chỉ đưa vào danh sách những fic mình thích đã bị drop  thôi, có lẽ là vì 1 chút tiếc nuối đối với những fic này)

Ghi chú: Bọn mình sẽ tiến hành spoil thể loại fic hoặc 1 chút cảm xúc khi đọc bên dưới link fic. Mọi người cũng có thể từ đó mà dựa vào tìm fic yêu thích. Tạm thời chưa thể spoil hết được tất cả các fic nhưng sẽ cố gắng làm từ từ. 

Để dễ phân biệt spoil của Bét và của Grass, mọi người nhìn vào màu sắc của dòng spoil nhé

Grass

Bét

 

467976cko9hdq4re-1

*

*

*

 

♥ M ♥

*

Tiếp tục đọc

Categories: Bét Leader | Nhãn: , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

:. Tổng Hợp .: Link + review fic GTOP [#IJKL]


Nếu ai theo dõi list tổng hợp fic GTOP của nhà tớ thì có thể thấy, nó rất là dài. Fic GTOP có rất nhiều, cộng thêm việc bọn tớ review ngay bên dưới có thể khiến cho page nặng, khó load, khó tìm. Thế nên hiện giờ, bọn tớ thực hiện việc tách list ra thành các list nhỏ hơn và theo bảng chữ cái.

 

 

Đây là 1 số fic GTOP mà Bét và mình tìm thấy, trong đó có 1 số là đọc rồi và số khác thì chưa đọc nên không đảm bảo nội dung đồng đều nha, báo trước để tránh các bạn thắc mắc sao có fic thì buồn thảm thiết, fic thì hài vô đối, fic thì bỉ bựa vô địch.

 Trong này cũng có vài fic GTOP chỉ là couple phụ, couple chính là Baeri (số ít thôi ah) nhưng dù sao cũng vẫn có GTOP và vì nó khá vui nên mình vẫn đưa vào danh sách fic GTOP ^^

Các bạn hãy dựa vào màu sắc của link để biết tiến độ của fic nhé!

*

COMPLETE  

ON GOING

DROP 

(Không phải tất cả các fic bị drop đều đưa vào đây, mình chỉ đưa vào danh sách những fic mình thích đã bị drop  thôi, có lẽ là vì 1 chút tiếc nuối đối với những fic này)

Ghi chú: Bọn mình sẽ tiến hành spoil thể loại fic hoặc 1 chút cảm xúc khi đọc bên dưới link fic. Mọi người cũng có thể từ đó mà dựa vào tìm fic yêu thích. Tạm thời chưa thể spoil hết được tất cả các fic nhưng sẽ cố gắng làm từ từ. 

Để dễ phân biệt spoil của Bét và của Grass, mọi người nhìn vào màu sắc của dòng spoil nhé

Grass

Bét

 

467976cko9hdq4re-1

*

*

*

 

♥ I ♥

*

Tiếp tục đọc

Categories: GTOP, GTOP's Fanfic, Review fanfic | Nhãn: , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

:. Tổng Hợp .: Link + review fic GTOP [#ABCD]


Nếu ai theo dõi list tổng hợp fic GTOP của nhà tớ thì có thể thấy, nó rất là dài. Fic GTOP có rất nhiều, cộng thêm việc bọn tớ review ngay bên dưới có thể khiến cho page nặng, khó load, khó tìm. Thế nên hiện giờ, bọn tớ thực hiện việc tách list ra thành các list nhỏ hơn và theo bảng chữ cái.

 

 

Đây là 1 số fic GTOP mà Bét và mình tìm thấy, trong đó có 1 số là đọc rồi và số khác thì chưa đọc nên không đảm bảo nội dung đồng đều nha, báo trước để tránh các bạn thắc mắc sao có fic thì buồn thảm thiết, fic thì hài vô đối, fic thì bỉ bựa vô địch.

 Trong này cũng có vài fic GTOP chỉ là couple phụ, couple chính là Baeri (số ít thôi ah) nhưng dù sao cũng vẫn có GTOP và vì nó khá vui nên mình vẫn đưa vào danh sách fic GTOP ^^

Các bạn hãy dựa vào màu sắc của link để biết tiến độ của fic nhé!

*

COMPLETE  

ON GOING

DROP 

(Không phải tất cả các fic bị drop đều đưa vào đây, mình chỉ đưa vào danh sách những fic mình thích đã bị drop  thôi, có lẽ là vì 1 chút tiếc nuối đối với những fic này)

Ghi chú: Bọn mình sẽ tiến hành spoil thể loại fic hoặc 1 chút cảm xúc khi đọc bên dưới link fic. Mọi người cũng có thể từ đó mà dựa vào tìm fic yêu thích. Tạm thời chưa thể spoil hết được tất cả các fic nhưng sẽ cố gắng làm từ từ. 

Để dễ phân biệt spoil của Bét và của Grass, mọi người nhìn vào màu sắc của dòng spoil nhé

Grass

Bét

 

467976cko9hdq4re-1

*

*

*

 

♥ A ♥

*

Tiếp tục đọc

Categories: GTOP, GTOP's Fanfic, Review fanfic | Nhãn: , , , , , , | 10 phản hồi

[SLCCTT] Phiên ngoại 1 – Phần 3: Ra đi


6671_3e33d20b-5c53-424b-bdff-a771e576e880

Phiên ngoại 1: Nhật Kí Baby

***

Phần 3: Ra đi

**

*

Đó là một tối mùa đông, giống như cách những kẻ còn sống hoài niệm, nhóm người Ji Yong rời khỏi Cherry Oval xinh đẹp và lái xe đến nghĩa trang ngoại ô. Chỉ mình họ, không lũ trẻ, không vệ sĩ, không cả các cô gái.

Tiếp tục đọc

Categories: Bét Leader, BigBang, GTOP, GTOP's Fanfic, Sự lựa chọn của trái tim | Nhãn: , , , , , , , , , , | 2 phản hồi

[SLCCTT] Phiên ngoại 1 – Phần 2: Sinh nhật


Hừm, tiếp tục mục tiêu, hôm nay post phần 2 của PN 1 nhé. Và ừ thì cái này viết giải trí là chính thôi =))

Phiên ngoại 1: Nhật Kí Baby

Phần 2: Sinh Nhật

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

(mượn tạm hình minh hoạ)

**
*

Bấm vô xem tiếp đây *^*

Categories: Bét Leader, BigBang, GTOP, GTOP's Fanfic, Sự lựa chọn của trái tim | Nhãn: , , , , , , , , , | 2 phản hồi

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: