Sách Tàng

[Đoản văn] [Lý Gia – Thiên Sách Phủ] Cẩm nang phu quân nhập môn


Tác giả: Bét Leader

Thể loại: Kiếm Tam đồng nhân, siêu đoản văn, bựa, nhảm, viết cho vui.

Cặp đôi: Thiên Sách Phủ x Tàng Kiếm Sơn Trang

Đôi lời: Gần đây thích cặp này, chẳng phải fan cứng gì cho cam nhưng thích thì làm thôi. Coi như là sinh nhưng tương lai dưỡng thế nào còn chưa biết, chắc kiểu đem con bỏ chợ như HP hay Thử Miêu =)))

Sắp thi sắp thi sắp thi ~~~~ Phát khùng rồi ~~~ Ghét BE của Sách Tàng quá rồi ~~~~

Tôi không sở hữu họ và tôi viết với mục đích phi thương mại. 

Xin hãy nói một lời trước khi nhấc nó khỏi chốn này. 

**
*

1236196_814054585288608_9216434740212729773_n

Tiếp tục đọc

Categories: Bét Leader, GTOP's Fanfic, Sách Tàng | Nhãn: , , , , , , | 2 phản hồi

[Đoản văn] Thức Ăn Của Kê Kê


Tác giả: Bét Leader

Thể loại: Kiếm Tam đồng nhân, siêu đoản văn, bựa, nhảm, viết cho vui.

Cặp đôi: Thiên Sách Phủ x Tàng Kiếm Sơn Trang

Đôi lời: Gần đây thích cặp này, chẳng phải fan cứng gì cho cam nhưng thích thì làm thôi. Coi như là sinh nhưng tương lai dưỡng thế nào còn chưa biết, chắc kiểu đem con bỏ chợ như HP hay Thử Miêu =)))

Sắp thi sắp thi sắp thi ~~~~ Phát khùng rồi ~~~ Ghét BE của Sách Tàng quá rồi ~~~~

 

Tôi không sở hữu họ và tôi viết với mục đích phi thương mại. 

Xin hãy nói một lời trước khi nhấc nó khỏi chốn này. 

 

**
*

1891039_789772097716857_106341985_n

Tiếp tục đọc

Categories: Bét Leader, GTOP's Fanfic, Sách Tàng | Nhãn: , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: