Cuộc sống facebook phức tạp

[Cuộc sống facebook phức tạp] Chapter 5


Lâu lâu cho mọi người ăn no một bữa chắc không bội thực đâu nhỉ =)))

Tên: Cuộc sống facebook phức tạp

Tác giả: Bét Leader

Fandom: Vampire Knight

Thể loại: humor (?!), SA, OOC, language, nhảm.

Lưu ý:

– Fic được viết sau khi tác giả đọc được kha khá các fic (cả Eng lẫn Viet) với motif trên của các fandom khác (điển hình là Naruto). Nội dung sẽ không giống nhưng ý tưởng đời sống facebook thì cũng chẳng phải là mới mẻ gì.

– Các nhân vật không thuộc về tác giả.

– Không đem đi bất cứ đâu ngoài blog này.

Quà mừng nhà vượt 88, 888 views. Huầy.
Đừng ai giục hàng tớ lúc này, tớ đang thực sự bị stress và chỉ muốn làm theo ý thích.

(hình ảnh dùng cho cả fic)

 

 

Chapter 5:

Tiếp tục đọc

Categories: Bét Leader, Cuộc sống facebook phức tạp, KanZe | Nhãn: , , , , , | 6 phản hồi

[Cuộc sống facebook phức tạp] Chapter 4


Tên: Cuộc sống facebook phức tạp

Tác giả: Bét Leader

Fandom: Vampire Knight

Thể loại: humor (?!), SA, OOC, language, nhảm.

Lưu ý:

– Fic được viết sau khi tác giả đọc được kha khá các fic (cả Eng lẫn Viet) với motif trên của các fandom khác (điển hình là Naruto). Nội dung sẽ không giống nhưng ý tưởng đời sống facebook thì cũng chẳng phải là mới mẻ gì.

– Các nhân vật không thuộc về tác giả.

– Không đem đi bất cứ đâu ngoài blog này.

Quà mừng nhà vượt 88, 888 views. Huầy.
Đừng ai giục hàng tớ lúc này, tớ đang thực sự bị stress và chỉ muốn làm theo ý thích.

Chapter 4:

Yuuki Kuran đã chia sẻ trạng thái của Vì một thế giới đàn ông trẻ, khỏe, đẹp:

Tiếp tục đọc

Categories: Bét Leader, Cuộc sống facebook phức tạp, KanZe | Nhãn: , , , , , , | 14 phản hồi

:. Mục Lục .: Cuộc sống facebook phức tạp


 

 

Tên: Cuộc sống facebook phức tạp

Tác giả: Bét Leader

Fandom: Vampire Knight

Thể loại: humor (?!), SA, OOC, language, nhảm.

Tình Trạng: Đang tiếp diễn

Ngày bắt đầu: 27/07/2014

Ngày kết thúc:

Lưu ý:

– Fic được viết sau khi tác giả đọc được kha khá các fic (cả Eng lẫn Viet) với motif trên của các fandom khác (điển hình là Naruto). Nội dung sẽ không giống nhưng ý tưởng đời sống facebook thì cũng chẳng phải là mới mẻ gì.

– Các nhân vật không thuộc về tác giả.

– Không đem đi bất cứ đâu ngoài blog này.

Quà mừng nhà vượt 88, 888 views. Huầy.
Đừng ai giục hàng tớ lúc này, tớ đang thực sự bị stress và chỉ muốn làm theo ý thích.

Mục Lục

Chap 1

Chap 2

Chap 3

Chap 4

Chap 5

Chap 6

Chap 7

Chap 8

THE END

Categories: Bét Leader, Cuộc sống facebook phức tạp, KanZe | Nhãn: , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

[Cuộc sống facebook phức tạp] Chapter 3


Tên: Cuộc sống facebook phức tạp

Tác giả: Bét Leader

Fandom: Vampire Knight

Thể loại: humor (?!), SA, OOC, language, nhảm.

Lưu ý:

– Fic được viết sau khi tác giả đọc được kha khá các fic (cả Eng lẫn Viet) với motif trên của các fandom khác (điển hình là Naruto). Nội dung sẽ không giống nhưng ý tưởng đời sống facebook thì cũng chẳng phải là mới mẻ gì.

– Các nhân vật không thuộc về tác giả.

– Không đem đi bất cứ đâu ngoài blog này.

Quà mừng nhà vượt 88, 888 views. Huầy.
Đừng ai giục hàng tớ lúc này, tớ đang thực sự bị stress và chỉ muốn làm theo ý thích.

 

(ảnh cho toàn fic)

 

Đã cảnh báo ngôn ngữ và OOC.

 

Chap 3:

Tiếp tục đọc

Categories: Bét Leader, Cuộc sống facebook phức tạp, KanZe | Nhãn: , , , , | 166 phản hồi

[Cuộc sống facebook phức tạp] Chapter 2


Tên: Cuộc sống facebook phức tạp

Tác giả: Bét Leader

Fandom: Vampire Knight

Thể loại: humor (?!), SA, OOC, language, nhảm.

Lưu ý:

– Fic được viết sau khi tác giả đọc được kha khá các fic (cả Eng lẫn Viet) với motif trên của các fandom khác (điển hình là Naruto). Nội dung sẽ không giống nhưng ý tưởng đời sống facebook thì cũng chẳng phải là mới mẻ gì.

– Các nhân vật không thuộc về tác giả.

– Không đem đi bất cứ đâu ngoài blog này.

Quà mừng nhà vượt 88, 888 views. Huầy.
Đừng ai giục hàng tớ lúc này, tớ đang thực sự bị stress và chỉ muốn làm theo ý thích.

(hình ảnh dùng cho cả fic)

 

Chap 2:

Tiếp tục đọc

Categories: Bét Leader, Cuộc sống facebook phức tạp, KanZe | Nhãn: , , , , , | 3 phản hồi

[Cuộc sống facebook phức tạp] Chapter 1


Tên: Cuộc sống facebook phức tạp

Tác giả: Bét Leader

Fandom: Vampire Knight

Thể loại: humor (?!), SA, OOC, language, nhảm.

Lưu ý:

– Fic được viết sau khi tác giả đọc được kha khá các fic (cả Eng lẫn Viet) với motif trên của các fandom khác (điển hình là Naruto). Nội dung sẽ không giống nhưng ý tưởng đời sống facebook thì cũng chẳng phải là mới mẻ gì.

– Các nhân vật không thuộc về tác giả.

– Không đem đi bất cứ đâu ngoài blog này.

Quà mừng nhà vượt 88, 888 views. Huầy.
Đừng ai giục hàng tớ lúc này, tớ đang thực sự bị stress và chỉ muốn làm theo ý thích.

 

 

Chapter 1:

Tiếp tục đọc

Categories: Bét Leader, Cuộc sống facebook phức tạp, KanZe | Nhãn: , , , , , , | 8 phản hồi

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: