Mối tình ở Seattle

[Mối tình ở Seattle] 59+60


Tên: Mối tình ở Seattle

Tác giả: Thiên thần sa ngã

Editor: Bét Leader

**
*

1

59 + 60

Tiếp tục đọc

Categories: Bét Leader, edit, Mối tình ở Seattle, Ngô Diệc Phàm, Đam Mỹ, Đam Mỹ Edit | Nhãn: , , , , , , , , , | 8 phản hồi

[Mối Tình Ở Seattle] 57+58


Mối Tình Ở Seattle [SeFan, ChanBaek, KaiLu]

Tác giả: Thiên thần sa ngã

Edit: Bét Leader

**
*

10983282_423739094479370_6437051178340543087_n

57

Tiếp tục đọc

Categories: Bét Leader, edit, Mối tình ở Seattle, Ngô Diệc Phàm, Đam Mỹ, Đam Mỹ Edit | Nhãn: , , , , , , , , , , , , , , | 11 phản hồi

[Mối Tình Ở Seattle] 55+56


 

Mối Tình Ở Seattle [SeFan, ChanBaek, KaiLu]

Tác giả: Thiên thần sa ngã

Edit: Bét Leader

**
*

  Tiếp tục đọc

Categories: Bét Leader, Mối tình ở Seattle, Ngô Diệc Phàm, Đam Mỹ, Đam Mỹ Edit | Nhãn: , , , , , , , , , , , , , , | 7 phản hồi

[Mối Tình Ở Seattle] 51+52


Mối Tình Ở Seattle [SeFan, ChanBaek, KaiLu]

Tác giả: Thiên thần sa ngã

Edit: Bét Leader

**
*

1004560_818124961600353_7671364816990163_n

 

51

Tiếp tục đọc

Categories: Bét Leader, Mối tình ở Seattle, Ngô Diệc Phàm, Đam Mỹ, Đam Mỹ Edit | Nhãn: , , , , , , , , , , , , , , | 5 phản hồi

[Mối Tình Ở Seattle] 50


Mối Tình Ở Seattle [SeFan, ChanBaek, KaiLu]

Tác giả: Thiên thần sa ngã

Edit: Bét Leader

**
*

6977650fjw1eql7uqib62j20xc1n847c

50

Tiếp tục đọc

Categories: Bét Leader, Mối tình ở Seattle, Ngô Diệc Phàm, Đam Mỹ, Đam Mỹ Edit | Nhãn: , , , , , , , , , , , | 5 phản hồi

[Mối Tình Ở Seattle] 49


Xin lỗi vì bắt mọi người đợi lâu :))

Mối Tình Ở Seattle [SeFan, ChanBaek, KaiLu]

Tác giả: Thiên thần sa ngã

Edit: Bét Leader

**
*

b6a239087bf40ad1f92063f0552c11dfa8ecce33

 

49

Tiếp tục đọc

Categories: Bét Leader, Mối tình ở Seattle, Ngô Diệc Phàm, Đam Mỹ, Đam Mỹ Edit | Nhãn: , , , , , , , , , , , , | 5 phản hồi

[Mối tình ở Seattle] 47+48


Hai chương này xin tặng cho bé @Phàm LiLy, chúc em sinh nhật (muộn) vui vẻ, hạnh phúc và thành công. 
Mạnh mẽ lên, em nhé!

Mối Tình Ở Seattle [SeFan, ChanBaek, KaiLu]

Tác giả: Thiên thần sa ngã

Edit: Bét Leader

**
*

tumblr_n2dtyqeckz1rh13r8o1_500

47

 

Tiếp tục đọc

Categories: Bét Leader, Mối tình ở Seattle, Ngô Diệc Phàm, Đam Mỹ, Đam Mỹ Edit | Nhãn: , , , , , , , , , , , , | 19 phản hồi

[Mối tình ở Seattle] 46


Mối Tình Ở Seattle [SeFan, ChanBaek, KaiLu]

Tác giả: Thiên thần sa ngã

Edit: Bét Leader

**
*

a1722f03jw1eqkkghpb6zj20xc0m8n0q

46

Tiếp tục đọc

Categories: Bét Leader, Mối tình ở Seattle, Ngô Diệc Phàm, Đam Mỹ, Đam Mỹ Edit | Nhãn: , , , , , , , , , , , , | 3 phản hồi

[Mối tình ở Seattle] 45


Mối Tình Ở Seattle [SeFan, ChanBaek, KaiLu]

Tác giả: Thiên thần sa ngã

Edit: Bét Leader

**
*

gái

45

  Tiếp tục đọc

Categories: Bét Leader, Mối tình ở Seattle, Ngô Diệc Phàm, Đam Mỹ, Đam Mỹ Edit | Nhãn: , , , , , , , , | 6 phản hồi

[Mối Tình Ở Seattle] 43+44


Mối Tình Ở Seattle [SeFan, ChanBaek, KaiLu]

Tác giả: Thiên thần sa ngã

Edit: Bét Leader

**
*

bd315c6034a85edffd1fe22d4d540923dd547528

 

43

 

Tiếp tục đọc

Categories: Bét Leader, Mối tình ở Seattle, Ngô Diệc Phàm, Đam Mỹ, Đam Mỹ Edit | Nhãn: , , , , , , , , , , , , , , | 7 phản hồi

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: