Cục Diện Bị Động

[Cục Diện Bị Động] Trọn Bộ Phiên Ngoại: Không còn bị động [Toàn Văn Hoàn]


Chào các bạn, hôm nay là ngày chính thức khép lại toàn bộ Cục Diện Bị Động. Mình quyết định dồn 11 chương phiên ngoại để post một lần. Vì mình tin, các bạn sẽ tận hưởng được trọn vẹn cảm xúc hơn nếu mình làm thế. Phiên ngoại này vốn không có tên, nhưng mình mạn phép đặt cho nó một cái tên: Không còn bị động. 

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. 

Cục diện bị động [Ngô Diệc Phàm] 

Tác giả: Đoản Tạm Sinh Tồn

Edit: Bét Leader

**
*

Phiên ngoại: Không còn bị động

7b895fa0jw1ek2uvt4m92j20w91lcnc0

 

 

1.

Tiếp tục đọc

Categories: Bét Leader, Cục Diện Bị Động, edit, Ngô Diệc Phàm, Đam Mỹ, Đam Mỹ Edit | Nhãn: , , , , , , , , | 10 phản hồi

[Cục Diện Bị Động] Chương 78 – Chương cuối [Hoàn Chính Văn]


Cục Diện Bị Động [Ngô Diệc Phàm]

Tác giả: Đoản Tạm Sinh Tồn

Edit: Bét Leader

**
*

78

 

Chương 78 – Chương cuối:

Tiếp tục đọc

Categories: Bét Leader, Cục Diện Bị Động, edit, Ngô Diệc Phàm, Đam Mỹ, Đam Mỹ Edit | Nhãn: , , , , , , , , | 15 phản hồi

[Cục Diện Bị Động] Chương 77


#Countdown1chap

Cục Diện Bị Động [Ngô Diệc Phàm]

Tác giả: Đoản Tạm Sinh Tồn

Edit: Bét Leader

**
*

0a9254d88d1001e9e8a8f590be0e7bec55e7977d

 

Chương 77:

Tiếp tục đọc

Categories: Bét Leader, Cục Diện Bị Động, edit, Ngô Diệc Phàm, Đam Mỹ, Đam Mỹ Edit | Nhãn: , , , , , , , | 3 phản hồi

[Cục Diện Bị Động] Chương 76


#Countdown2chaps

Cục Diện Bị Động [Ngô Diệc Phàm]

Tác giả: Đoản Tạm Sinh Tồn

Edit: Bét Leader

**
*

Chương 76:

Tiếp tục đọc

Categories: Bét Leader, Cục Diện Bị Động, edit, Ngô Diệc Phàm, Đam Mỹ, Đam Mỹ Edit | Nhãn: , , , , , , , | 6 phản hồi

[Cục Diện Bị Động] Chương 75


Các bạn đã bội thực chưa? =))

Cục Diện Bị Động [Ngô Diệc Phàm]

Tác giả: Đoản Tạm Sinh Tồn

Edit: Bét Leader

**
*

3b1bfe89d43f879480acabb1d41b0ef41ad53ab9

 

Chương 75:

Tiếp tục đọc

Categories: Bét Leader, Cục Diện Bị Động, edit, Ngô Diệc Phàm, Đam Mỹ, Đam Mỹ Edit | Nhãn: , , , , , , , | 2 phản hồi

[Cục Diện Bị Động] Chương 74


Cục Diện Bị Động [Ngô Diệc Phàm]

Tác giả: Đoản Tạm Sinh Tồn

Edit: Bét Leader

**
*

ad04b1e9gw1ef6x1pgfs9j20zv1atq94

Chương 74:

Tiếp tục đọc

Categories: Bét Leader, Cục Diện Bị Động, edit, Ngô Diệc Phàm, Đam Mỹ, Đam Mỹ Edit | Nhãn: , , , , , , , | 8 phản hồi

Bảo vệ: [Cục Diện Bị Động] Chương 73 [Pass 1]


Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Categories: Bét Leader, Cục Diện Bị Động, edit, Ngô Diệc Phàm, Đam Mỹ, Đam Mỹ Edit | Nhãn: , , , , , , , | Nhập mật khẩu để xem phản hồi.

[Cục Diện Bị Động] Chương 71+72


Cục Diện Bị Động [Ngô Diệc Phàm]

Tác giả: Đoản Tạm Sinh Tồn

Edit: Bét Leader

**
*

4

Tiếp tục đọc

Categories: Bét Leader, Cục Diện Bị Động, edit, Ngô Diệc Phàm, Đam Mỹ, Đam Mỹ Edit | Nhãn: , , , , , , , , | 8 phản hồi

[Cục Diện Bị Động] Chương 70


Cục Diện Bị Động [Ngô Diệc Phàm]

Tác giả: Đoản Tạm Sinh Tồn

Edit: Bét Leader

**
*

ang

Chương 70:

Tiếp tục đọc

Categories: Bét Leader, Cục Diện Bị Động, edit, Ngô Diệc Phàm, Đam Mỹ, Đam Mỹ Edit | Nhãn: , , , , , , , | 11 phản hồi

[Cục Diện Bị Động] Chương 69


Cục Diện Bị Động [Ngô Diệc Phàm]

Tác giả: Đoản Tạm Sinh Tồn

Edit: Bét Leader

**
*

5

Chương 69:

Tiếp tục đọc

Categories: Bét Leader, Cục Diện Bị Động, edit, Ngô Diệc Phàm, Đam Mỹ, Đam Mỹ Edit | Nhãn: , , , , , , , | 4 phản hồi

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: