Daily Archives: 24.10.2014

[Other] Khoe banner mới kỷ niệm blog tròn 1 năm ~


Theo lịch sử thành lập, ngày 1/11/2014 sắp tới là tròn một năm Nakaomo chính thức hoạt động. Tất nhiên là kỷ niệm thì sẽ có nhiều thứ đặc biệt. Và đầu tiên chính là bộ mặt của blog. Chân thành cảm ơn ss @Hĩm đã des giúp em banner kỷ niệm blog. *hôn ss*

Lý do chọn KanZe để lên banner đầu tiên là vì số lượng tác phẩm của CP này trong blog =)), thứ hai chính là do ss @Hĩm đang thời hết cảm hứng với người thật và chỉ thích trai 2D =)) Tớ sẽ xem xét việc tiếp tục đi nhờ vả des banner cho GTOP, Wu Yi Fan, Naruto, Thử Miêu,… tất cả các CP trong nhà (nếu điều kiện cho phép TT^TT).

Banner đã được treo làm header của blog.

Từ giờ đến 1/11 sẽ còn nhiều thứ hay ho nữa =]]] *đoán thế thôi :v*

Bet-1_zps8a00e43a

Bet-2_zpsf5683813

Categories: All Gallery, Bét Leader, KanZe, Kỷ Niệm - Quà Tặng | Nhãn: , , , | 4 phản hồi

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: