Daily Archives: 10.10.2014

:. Mục Lục .: Đãn Vi Quân Cố |Hoàn|


(Vẫn như mọi khi, minh họa thôi. Mặc dù bản chất bức ảnh cũng kha khá giống cốt truyện)

Tên: Đãn Vi Quân Cố (Vì hắn là vua)

Tác giả: Hỉ Trợ Gia Hồng Cơ

Thể loại: Vampire Knight đồng nhân văn, cường cường, ôn nhu bá đạo công x ngạo kiều thụ, 1×1, có H, HE. 

Translator: QT, google

Editor: Bét Leader

Beta-reader: Hana Miw

Nguồn raw: Hana Miw (Rất cảm ơn cô.)

Tình trạng bản gốc: Hoàn thành

Tình trạng bản edit: Hoàn Thành

Ngày bắt đầu: 15/10/2014

Ngày kết thúc: 31/01/2015

1, Truyện chưa được xin phép, mong đừng mang khỏi địa chỉ này: https://nakaomo216.wordpress.com/

2, Không đảm bảo độ chính xác của bản edit so với bản gốc.

3, Bản edit hoàn toàn phi thương mại.

**

*

Tiếp tục đọc

Categories: Bét Leader, KanZe, Đam Mỹ, Đam Mỹ Edit, Đãn Vi Quân Cố | 33 phản hồi

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: